Guatemala: els arxius de la repressió

Andreu Jerez

- Lectura en 4 minuts - 670 paraules