iA


40 anys Drets

by Oriol Andres Gallart. Average Reading Time: about a minute.

L’any 2013 la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia del Col·legi d’Advocats de Barcelona celebra el seu 40è aniversari. Per commemorar l’efemèride, la comissió va encarregar a Contrast la realització d’un curt documental sobre la Comissió, la seva història i els seus reptes de futur.
El vídeo va ser produït per Contrast, Metromuster i 15Mbcn tv.

La Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia té principalment per objectius:

- Vetllar perquè siguin respectats els drets de la persona, tant individuals com col·lectius, i acomplides les normes i disposicions estatals i internacionals existents per a la garantia i protecció d’aquests drets, mitjançant la utilització dels mitjans de comunicació social, promoció de campanyes i actes públics, elaboració de propostes i suggeriments de modificació de la legislació vigent adreçades als poders públics i a l’opinió, i l’adopció de totes aquelles mesures pertinents en defensa de l’efectivitat dels drets humans.

- Vetllar per garantir el lliure exercici de l’advocacia en les seves relacions amb els organismes públics i l’administració de justícia.

- Impulsar els contactes amb col·lectius o associacions d’advocats d’altres àmbits territorials per tal de coordinar en l’àmbit internacional les actuacions destinades a la defensa i promoció dels esmentats drets, amb especial atenció al dret de defensa.

No comments on ‘40 anys Drets’

Leave a Reply