iA


(Català) “A Mèxic estem vivint una reedició de la guerra bruta”

by Andreu Jerez. Average Reading Time: less than a minute.

No comments on ‘(Català) “A Mèxic estem vivint una reedició de la guerra bruta”’

Leave a Reply