iA


Què oferim

Mitjans de comunicació

  • Projectes periodístics d’àmbit nacional i internacional de premsa escrita, fotografía, ràdio i televisió.
  • Cobertura de conflictes i emergèncias humanitàries.
  • Producció, realització i edició de documentals.

ONG, institucions, entitats i particulars

  • Projectes periodístics i comunicatius per a ONG, institucions, entitats i particulars, les línies de treball de les quals s’ajustin als criteris de creació de continguts del col·lectiu.
  • Producció, realització i comisariat d’exposicions fotogràfiques i audiovisuals.
  • Organització de mostres, festivals i actes culturals vinculats al periodismo social.

Professionals del periodisme

  • Distribució de treballs periodístics de fotògrafs i periodistes freelance, els continguts dels quals s’ajustin als criteris de Contrast.