iA


L’última gran crisi de DDHH a l’Amèrica Llatina

by Andreu Jerez. Average Reading Time: less than a minute.

2 comments on ‘L’última gran crisi de DDHH a l’Amèrica Llatina’

  1. [...] ‘guerra contra el narco’. Considerada per analistes i politògegs de la regió com la pitjor crisi en matèria de Drets Humans a Amèrica Llatina des de les dictadures militars del co… (Argentina o Xile, per exemple), eixa guerra ‘contra el narco’ ja ha deixat al menys [...]

  2. [...] años que informes y activistas venían denunciando que México estaba sufriendo la peor crisis de Derechos Humanos de la historia reciente de América Latina. Con cientos de miles de muertos y desaparecidos acumulados durante la última década, marcada por [...]

Leave a Reply