iA


‘Què és per a tu la pau?’

by Carles Castro. Average Reading Time: about 3 minutes.

La percepció de la pau varia molt segons el moment històric, el context sociopolític, la cultura, la religió i la pròpia experiència vital. El projecte Càpsules de pau vol mostrar la diversitat de visions i expectatives que es projecten sobre la paraula Pau. Persones d’arreu del món responen a la pregunta: Què és per tu la pau?, posant-la en relació amb l’experiència viscuda en països en conflicte o amb el seu compromís amb la construcció de la pau.

El projecte és una coproducció de Contrast i l’ICIP. Més de 50 persones vinculades a conflictes armats -víctimes, victimaris, expertes i activistes- han respost ja a la pregunta ‘Què és per a tu la pau?’, posant-la en relació amb l’experiència viscuda en països en conflicte o amb el seu compromís contra la guerra i amb la construcció de la pau. Totes les càpsules es poden veure a la pàgina www.capsulesdepau.com, que compta també amb material educatiu per treballar el contingut a les escoles. Aquest 2015, continuarà ampliant-se amb noves aportacions.

El projecte Càpsules de Pau és el resultat de formular la pregunta ‘Què és per a tu la pau?’ a actors de diversos conflictes armats, experts en pau i activistes arreu del món. Les respostes evidencien que el significat varia en funció de les experiències personals, culturals i històriques que ha viscut la persona que en fa la definició. I ens apropa a un concepte de pau completa i desitjable. Gràcies a la col·laboració amb l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) el projecte compta ja amb una pàgina web pròpia (www.capsulesdepau.com) que aplega les més de cinquanta càpsules filmades i material educatiu per treballar el seu contingut a les escoles.

La pau pot semblar, a primera vista, un concepte de consens fins i tot universal. Tanmateix, quan ens endinsem en processos de construcció de pau o de reconciliació, la conceptualització de la pau pren matisos i pot arribar a esdevenir un tema de debat alhora que de resistència per la seva polisèmia i subjectivització. Al llarg dels quatre capítols ja realitzats de la sèrie documental ‘Després de la pau’ (coproduïda amb Fora de Quadre) –Bòsnia, Líban, Guatemala i Rwanda-, es va formular a tots els entrevistats -víctimes, victimaris, societat civil organitzada, institucions, etc.- la pregunta ‘Què és per a tu la pau?’. Les respostes mostren una gran diversitat i la influència de la realitat viscuda en la pròpia concepció de la paraula.

 

Persones de més de quinze nacionalitats han participat en el projecte

A més, durant el 2014, i en col·laboració amb l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), la mateixa pregunta es va realitzar a expertes en temes de pau i activistes de Catalunya i l’Estat espanyol, així com a persones de la resta del món que han viscut de prop conflictes de diversa índole. Cada setmana de l’any una càpsula va veure la llum. Totes es poden visualitzar a la pàgina web, desenvolupada per Digital Dosis i que l’ICIP ha ampliat amb propostes educatives agrupades per temàtiques i per grups d’edats.

Sens dubte, els testimonis de totes les persones que han participat en aquest projecte ens fan reflexionar al voltant d’un concepte de pau global. Tot i això, els matisos de la paraula i la seva significació són inabastables. Per això aquest 2015 el projecte continuarà el seu camí en la nostra aproximació cap a la pau, una pau positiva que posi èmfasi en l’absència no només de violència directa sinó també de les violències estructurals i culturals.

No comments on ‘‘Què és per a tu la pau?’’

Leave a Reply