iA


web_marxamines_andreujerez-650×433

by Andreu Jerez. Average Reading Time: less than a minute.

ars Mira és una marxa de commemoració de les víctimes de Srebrenica​ que, en molts trams, passa entre zones minades. Andreu Jerez

No comments on ‘web_marxamines_andreujerez-650×433’

Leave a Reply